تماس پشتیبانی

09129382810

پشتیبانی ایمیل

zenhari@gmail.com

وبلاگ

دستور لینوکس shutdown/reboot: خاموش و راه‌اندازی سیستم

دستورهای shutdown و reboot در سیستم عامل لینوکس ابزارهایی هستند که برای خاموش کردن و راه‌اندازی مجدد سیستم استفاده می‌شوند. این دستورها به کاربران اجازه می‌دهند تا به سادگی از طریق خط فرمان سیستم خود را خاموش کنند یا آن را راه‌اندازی مجدد کنند.

دستور shutdown به کاربران این امکان را می‌دهد تا سیستم خود را در زمان مشخصی خاموش کنند. این دستور به صورت زیر قابل استفاده است:

shutdown [گزینه‌ها] [زمان]

به طور پیش‌فرض، اگر شما از دستور shutdown بدون تعیین زمان استفاده کنید، سیستم شما بلافاصله خاموش می‌شود. اما شما می‌توانید با استفاده از گزینه‌ها و تعیین زمان مشخص، سیستم را در آینده خاموش کنید. برای مثال، اگر می‌خواهید سیستم خود را در ساعت ۱۰ شب خاموش کنید، می‌توانید از دستور زیر استفاده کنید:

shutdown -h 22:00

در این مثال، گزینه -h به shutdown می‌گوید که سیستم را خاموش کند و 22:00 مشخص می‌کند که روز جاری در ساعت ۱۰ شب سیستم خاموش شود.

همچنین، با استفاده از گزینه -r می‌توانید سیستم را راه‌اندازی مجدد کنید. به طور مشابه، با تعیین زمان مشخص می‌توانید از دستور زیر برای راه‌اندازی مجدد سیستم استفاده کنید:

shutdown -r 22:00

دستور reboot نیز به کاربران این امکان را می‌دهد تا سیستم خود را راه‌اندازی مجدد کنند. این دستور به صورت زیر قابل استفاده است:

reboot

با استفاده از این دستور، سیستم شما به طور فوری راه‌اندازی مجدد خواهد شد.

دستورهای shutdown و reboot ابزارهای بسیار مهمی در سیستم عامل لینوکس هستند و به کاربران امکان می‌دهند تا سیستم خود را به طور صحیح خاموش کنند یا مجدداً راه‌اندازی کنند. با استفاده از این دستورها، شما می‌توانید به سادگی و با دقت سیستم خود را مدیریت کنید.