تماس پشتیبانی

09129382810

پشتیبانی ایمیل

zenhari@gmail.com

وبلاگ

تابع اکسل SUBSTITUTE: جایگزین کردن یک متن با متن دیگر.

تابع SUBSTITUTE در نرم‌افزار اکسل یکی از توابع محبوب است که به کاربر امکان جایگزینی یک متن با متن دیگر را می‌دهد. این تابع معمولاً در فرمول‌های محاسباتی استفاده می‌شود که نیاز به جایگزینی یا حذف بخشی از یک متن دارند. با استفاده از این تابع، می‌توانید به سادگی یک متن یا کاراکتر خاص را با متن یا کاراکتر دیگری جایگزین کنید.

فرمت تابع SUBSTITUTE به صورت زیر می‌باشد:

SUBSTITUTE(متن_اصلی, متن_جایگزین, متن_جدید, [شماره_تکرار])

در این فرمت، “متن_اصلی” متنی است که می‌خواهید در آن جایگزینی انجام شود. “متن_جایگزین” متن یا کاراکتری است که می‌خواهید جایگزین متن اصلی شود و “متن_جدید” متن جدید است که به جایگزینی استفاده می‌شود.

اگر تمام وقوع‌های “متن_جایگزین” در “متن_اصلی” جایگزین شود، نتیجه تابع SUBSTITUTE متن جدید خواهد بود. اما اگر شماره تکرار نیز مشخص شود، تنها وقوع مورد نظر جایگزین خواهد شد.

بیایید با یک مثال ساده عملکرد این تابع را درک کنیم. فرض کنید ما یک فهرست از نام‌ها داریم و می‌خواهیم نام “علی” را با نام “محمد” در همه جاهای این فهرست جایگزین کنیم. برای این کار می‌توانیم از تابع SUBSTITUTE به صورت زیر استفاده کنیم:

=SUBSTITUTE(“علی، حسن، علی‌اکبر، محمدعلی، محمد”, “علی”, “محمد”)

در این مثال، تمام وقوع‌های کلمه “علی” در متن “علی، حسن، علی‌اکبر، محمدعلی، محمد” با کلمه “محمد” جایگزین می‌شود. به این ترتیب، خروجی این فرمول برابر با “محمد، حسن، علی‌اکبر، محمدمحمد، محمد” خواهد بود.

بنابراین، با استفاده از تابع SUBSTITUTE در نرم‌افزار اکسل، می‌توانید به سادگی متن‌های خود را ویرایش کنید و بخش‌های مورد نظر را با متن دلخواه خود جایگزین کنید.