تماس پشتیبانی

09129382810

پشتیبانی ایمیل

zenhari@gmail.com

وبلاگ

تابع اکسل AVERAGEIFS: میانگین مقادیر مطابق با چندین شرط در یک محدوده.

تابع AVERAGEIFS یکی از توابع مهم و کاربردی در نرم‌افزار اکسل است که به کاربر امکان می‌دهد میانگین مقادیری را محاسبه کند که شرایط مشخصی را دارند. در واقع، این تابع می‌تواند از چندین شرط استفاده کند و در نتیجه، میانگین مقادیری را محاسبه کند که همه شرایط مورد نظر را دارند.

برای استفاده از تابع AVERAGEIFS، ابتدا باید محدوده‌ای را مشخص کنید که مقادیری که می‌خواهید میانگین آن‌ها را محاسبه کنید در آن قرار دارند. سپس، برای هر شرط، یک محدوده مربوطه و مقدار مورد نظر را مشخص کنید. به طور مثال، فرض کنید می‌خواهید میانگین مقادیری را محاسبه کنید که در ستون A قرار دارند و همزمان در ستون B مقادیری بزرگتر از 10 دارند. در این صورت، محدوده A را به عنوان محدوده مقادیر وارد کرده و سپس محدوده B را به عنوان شرط وارد کنید و مقدار 10 را به عنوان مقدار شرط مورد نظر قرار دهید.

توجه داشته باشید که تعداد شرایط مورد استفاده در تابع AVERAGEIFS می‌تواند بیشتر از یک شرط باشد. برای هر شرط جدید، می‌توانید یک محدوده و یک مقدار شرط جدید را مشخص کنید. به عنوان مثال، اگر می‌خواهید میانگین مقادیری را محاسبه کنید که در ستون C قرار دارند و همزمان در ستون D مقادیری بین 20 و 30 دارند و در ستون E مقادیری کمتر از 5 دارند، می‌توانید به ترتیب محدوده C، D و E را وارد کرده و مقادیر 20 و 30 را به عنوان مقادیر شرایط D و مقدار 5 را به عنوان مقدار شرط E قرار دهید.

در نهایت، تابع AVERAGEIFS میانگین مقادیر را محاسبه می‌کند که همه شرایط مورد نظر را دارند و نتیجه را به صورت عددی برمی‌گرداند.

در این مقاله، تابع AVERAGEIFS را به طور کامل بررسی کردیم و نحوه استفاده از آن را به شما آموختیم. با این تابع، می‌توانید به راحتی میانگین مقادیری را محاسبه کنید که شرایط مورد نظر را دارند و از این طریق، تحلیل‌های متنوعی روی داده‌های خود انجام دهید. امیدواریم که این مقاله به شما کمک کند و در استفاده از تابع AVERAGEIFS موفق باشید.