تماس پشتیبانی

09129382810

پشتیبانی ایمیل

zenhari@gmail.com

وبلاگ

تابع اکسل COUNTIFS: تعداد مقادیر مطابق با چندین شرط در یک محدوده.

تابع COUNTIFS یکی از توابع مهم و کاربردی در نرم افزار اکسل می‌باشد که به کاربر امکان می‌دهد تا تعداد مقادیری را که با چندین شرط در یک محدوده مطابقت دارند را محاسبه کند. این تابع به صورت زیر تعریف می‌شود:

COUNTIFS(range1, criteria1, range2, criteria2, …)

در این تابع، range1 و range2 نشان دهنده محدوده‌هایی هستند که می‌خواهیم در آنها مقادیر را بررسی کنیم و criteria1 و criteria2 نشان دهنده شرایطی هستند که می‌خواهیم مقادیر را بر اساس آنها انتخاب کنیم.

برای مثال، فرض کنید که می‌خواهیم تعداد دانشجوهایی را که در یک دانشگاه در رشته‌های مختلف تحصیل می‌کنند و معدل آنها بالای ۱۸ است را محاسبه کنیم. به این ترتیب، range1 نشان دهنده محدوده رشته‌های دانشجویان و range2 نشان دهنده محدوده معدل آنها است. همچنین، criteria1 مشخص می‌کند که رشته دانشجو باید چه مقداری باشد و criteria2 مشخص می‌کند که معدل باید بیشتر از ۱۸ باشد.

با استفاده از تابع COUNTIFS، می‌توان تعداد دانشجوهای مطابق با این شرایط را محاسبه کرد. برای این منظور، ابتدا محدوده رشته‌ها را به عنوان range1 و محدوده معدل‌ها را به عنوان range2 در تابع COUNTIFS وارد می‌کنیم. سپس، شرط رشته را به عنوان criteria1 و شرط معدل را به عنوان criteria2 وارد می‌کنیم. در نهایت، تابع COUNTIFS تعداد دانشجوهایی که با این شرایط مطابقت دارند را برمی‌گرداند.

در نتیجه، با استفاده از تابع COUNTIFS در اکسل می‌توانیم تعداد مقادیری را که با چندین شرط در یک محدوده مطابقت دارند را به سادگی محاسبه کنیم. این تابع بسیار قدرتمند و کاربردی است و به کاربر امکان می‌دهد تا به راحتی اطلاعات مورد نیاز خود را استخراج کند و تحلیل‌های مورد نیاز را انجام دهد.