تماس پشتیبانی

09129382810

پشتیبانی ایمیل

zenhari@gmail.com

وبلاگ

دستور array_keysدر php

دستور array_keys در زبان برنامه‌نویسی PHP یک تابع است که برای بازیابی کلیدهای آرایه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تابع، آرایه را به عنوان ورودی دریافت می‌کند و کلیدهای آن را به صورت یک آرایه جدید برمی‌گرداند.

استفاده از تابع array_keys می‌تواند در بسیاری از موارد مفید و کاربردی باشد. به عنوان مثال، در صورتی که شما یک آرایه دارید و می‌خواهید کلیدهای آن را دریافت کنید تا بتوانید با آنها عملیات‌های دیگری انجام دهید، این تابع به شما کمک می‌کند. همچنین، با استفاده از این تابع می‌توانید کلیدهای تکراری در یک آرایه را شناسایی کنید.

نحوه استفاده از تابع array_keys به صورت زیر است:

`array_keys(آرایه, [مقدار_جستجو])`

در اینجا، آرایه نشان دهنده آرایه‌ای است که می‌خواهید کلیدهای آن را دریافت کنید و مقدار جستجو (اختیاری) نشان دهنده مقداری است که می‌خواهید کلیدهای متناظر با آن را در آرایه پیدا کنید. اگر مقدار جستجو را مشخص نکنید، تمام کلیدهای آرایه را برمی‌گرداند.

اکنون، برای بهتر درک کاربرد تابع array_keys، یک مثال عملی را در نظر بگیرید:

“`
$fruits = array(“apple” => “سیب”, “orange” => “پرتقال”, “banana” => “موز”);

$keys = array_keys($fruits);

print_r($keys);
“`

خروجی این کد به صورت زیر خواهد بود:

“`
Array
(
[0] => apple
[1] => orange
[2] => banana
)
“`

در این مثال، یک آرایه با نام fruits تعریف شده است که شامل سه عنصر است. سپس با استفاده از تابع array_keys، کلیدهای این آرایه (نام میوه‌ها) در آرایه جدیدی به نام keys ذخیره می‌شوند. سپس با استفاده از تابع print_r، کلیدهای آرایه به صورت صحیح چاپ می‌شوند.

در نتیجه، تابع array_keys در PHP یک ابزار قدرتمند و کاربردی است که به شما امکان بازیابی کلیدهای آرایه را می‌دهد. با استفاده از این تابع، می‌توانید برنامه‌های PHP خود را بهبود بخشید و عملکرد آرایه‌ها را بهبود ببخشید.