تماس پشتیبانی

09129382810

پشتیبانی ایمیل

zenhari@gmail.com

وبلاگ

دستور $_COOKIEدر php

دستور $_COOKIE در زبان برنامه‌نویسی PHP یک متغیر نمایشی است که اطلاعات مربوط به کوکی‌های موجود در درخواست فعلی را به صورت آرایه‌ای از اطلاعات بازگردانده و امکان استفاده از آن‌ها را فراهم می‌کند. کوکی‌ها یکی از روش‌های نگهداری و انتقال اطلاعات در وب سایت هستند و توسط سرور وب برای نگهداری اطلاعات مشخصی در مرورگر کاربر استفاده می‌شوند.

برای استفاده از دستور $_COOKIE در PHP، ابتدا باید مطمئن شویم کوکی‌ها در درخواست فعلی موجود هستند یا خیر. برای این کار می‌توان از تابع isset() استفاده کرد. در صورتی که کوکی‌ای با نام مشخص وجود داشته باشد، می‌توان با استفاده از دستور $_COOKIE[‘cookie_name’] به اطلاعات آن دسترسی پیدا کرد.

به عنوان مثال، فرض کنید که یک کوکی با نام “username” و مقدار “John” در درخواست فعلی موجود باشد. در این صورت می‌توان با استفاده از دستور $_COOKIE[‘username’] به مقدار “John” دسترسی پیدا کرد و آن را در یک متغیر قرار داد.

“`php
if(isset($_COOKIE[‘username’])){
$username = $_COOKIE[‘username’];
echo “Welcome back, ” . $username . “!”;
}
“`

در این مثال، ابتدا با استفاده از تابع isset() بررسی می‌شود که کوکی با نام “username” در درخواست فعلی وجود دارد یا خیر. در صورتی که کوکی موجود باشد، مقدار آن به متغیر $username اختصاص داده می‌شود و پیامی که شامل این متغیر است نمایش داده می‌شود.

استفاده از کوکی‌ها در PHP می‌تواند بسیار مفید باشد. برای مثال، می‌توان از کوکی‌ها برای نگهداری اطلاعات ورود کاربران به سایت استفاده کرد و هر بار که کاربر به سایت بازگشت، اطلاعات ورودش را به صورت خودکار پر کرد. همچنین، کوکی‌ها می‌توانند برای ذخیره تنظیماتی که توسط کاربر انجام شده‌اند، مورد استفاده قرار گیرند تا هر بار که کاربر سایت را بازدید می‌کند، تنظیمات مورد نظرش به صورت خودکار بارگذاری شوند.

دستور $_COOKIE در PHP یکی از دستورات مهم و پرکاربرد است که به برنامه‌نویسان